Kontaktní údaje

Obecní úřad Žermanice

Žermanice č.48
739 37 Horní Bludovice

Tel:  596 421 017
Fax: 596 421 017
Email: ouzermanice@volny.cz
Web: www.obeczermanice.cz

obeczermanice_26.jpg, 510B Kde nás najdete?
obeczermanice_26.jpg, 510B Podrobné kontaktní údaje


Úřední hodiny

Obecní úřad
  Po: 8:00 - 17:00
  St:  8:00 - 17:00

Starosta
  Po: 16:00 - 18:00
  St: 16:00 - 18:00

Místostarosta
  Po: 15:00 - 17:00
  St: 15:00 - 17:00


Užitečné odkazy

obeczermanice_26.jpg, 510B Státní správa
obeczermanice_26.jpg, 510B Moravskoslezský kraj
obeczermanice_26.jpg, 510B Města a obce
obeczermanice_26.jpg, 510B Policie ČR Frýdek-Místek

obeczermanice_26.jpg, 510B Senát ČR
obeczermanice_26.jpg, 510B Poslanecká sněmovna ČR
obeczermanice_26.jpg, 510B Katastrální úřad

obeczermanice_26.jpg, 510B ObčanServer - info
ikona_OS.PNG
19.3.2019
Svátek má: JosefIn-počasí

Územní plán Žermanice

Územní plán Žermanice byl pořízen za podpory poskytovatele Moravskoslezského kraje prostřednictvím účelové neinvestiční dotace.

Na této stránce Vám chceme prezentovat novou podobu územní plánu obce Žermanice. Veškeré dokumenty jsou ve formátu PDF a jsou rozděleny do dvou sekcí. Tzv. textová část, kde je podrobný textový popis všech částí útzemního plánu a dále pak obrazová část, kde je samotný územní plán v podobě obrazových map a dalších částí.

Územní plán Žermanice

Textová část:

obeczermanice_34.jpg, 556B Opatření obecné povahy PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 634 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Návrh územního plánu Žermanice PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 424 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Odůvodnění územního plánu Žermanice PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 634 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 3.5 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vybraná stávající komunikační síť PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 608 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vývoj zatížení silniční sítě 1995-2005 PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 266 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vývoj nehodovosti 2007-2009 PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 191 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Schéma cyklistické dopravy PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 170 kB


Obrazová část:

obeczermanice_34.jpg, 556B Základní členění území PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 660 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Základní členění území - legenda PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 141 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Urbanistická koncepce PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 905 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Urbanistická koncepce - legenda PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 608 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koncepce technické infrastruktury PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 798 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koncepce technické infrastruktury - legenda PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 187 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 604 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace - legenda PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 181 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 1.34 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres - legenda PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 354 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres (zastavěné území) PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 1.13 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres (zastavěné území) - legenda PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 355 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Širší vztahy PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 35.8 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Širší vztahy - legenda PDF Zveřejněno: 1.3.2012
Velikost: 140 kB
Územní plán Žermanice (průběh realizace nového územního plánu Žermanice - návrh)

Textová část:

obeczermanice_34.jpg, 556B Veřejná vyhláška PDF Zveřejněno: 27.01.2012
Velikost: 424 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Opatření obecné povahy PDF Zveřejněno: 27.01.2012
Velikost: 634 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Odůvodnění zpracované pořizovatelem PDF Zveřejněno: 27.01.2012
Velikost: 3.5 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vyhodnocení návrhu PDF Zveřejněno: 27.01.2012
Velikost: 424 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Návrh územního plánu Žermanice PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 424 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Odůvodnění územního plánu Žermanice PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 634 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 3.5 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vybraná stávající komunikační síť PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 608 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vývoj zatížení silniční sítě 1995-2005 PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 266 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Vývoj nehodovosti 2007-2009 PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 191 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Schéma cyklistické dopravy PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 170 kB


Obrazová část:

obeczermanice_34.jpg, 556B Základní členění území PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 660 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Základní členění území - legenda PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 141 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Urbanistická koncepce PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 905 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Urbanistická koncepce - legenda PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 608 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koncepce technické infrastruktury PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 798 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koncepce technické infrastruktury - legenda PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 187 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 604 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace - legenda PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 181 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 1.34 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres - legenda PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 354 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres (zastavěné území) PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 1.13 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Koordinační výkres (zastavěné území) - legenda PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 355 kB
obeczermanice_34.jpg, 556B Širší vztahy PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 35.8 MB
obeczermanice_34.jpg, 556B Širší vztahy - legenda PDF Zveřejněno: 12.11.2011
Velikost: 140 kB