Kontaktní údaje

Obecní úřad Žermanice

Žermanice č.48
739 37 Horní Bludovice

Tel:  596 421 017
Fax: 596 421 017
Email: ouzermanice@volny.cz
Web: www.obeczermanice.cz

obeczermanice_26.jpg, 510B Kde nás najdete?
obeczermanice_26.jpg, 510B Podrobné kontaktní údaje


Úřední hodiny

Obecní úřad
  Po: 8:00 - 17:00
  St:  8:00 - 17:00

Starosta
  Po: 16:00 - 18:00
  St: 16:00 - 18:00

Místostarosta
  Po: 15:00 - 17:00
  St: 15:00 - 17:00


Užitečné odkazy

obeczermanice_26.jpg, 510B Státní správa
obeczermanice_26.jpg, 510B Moravskoslezský kraj
obeczermanice_26.jpg, 510B Města a obce
obeczermanice_26.jpg, 510B Policie ČR Frýdek-Místek

obeczermanice_26.jpg, 510B Senát ČR
obeczermanice_26.jpg, 510B Poslanecká sněmovna ČR
obeczermanice_26.jpg, 510B Katastrální úřad

obeczermanice_26.jpg, 510B ObčanServer - info
ikona_OS.PNG
19.3.2019
Svátek má: JosefIn-počasí

Povinné údaje

Povinný subjekt
Obec Žermanice jako základní územní samosprávný celek a veřejnoprávní korporace.

Důvod založení:
Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb.,
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů k výkonu samosprávy a státní správy zákonem jí svěřené, v souladu s podmínkami a principy uvedenými v zákoně o obcích.

Kontaktní spojení:
Sídlo obecního úřadu:
Žermanice čp. 48, 739 37 Horní Bludovice
Telefon: 596 421 017
Fax: 596 421 017
E-mail: ouzermanice@volny.cz
Úřední deska je umístěna naproti prodejny smíšeného zboží.

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu: 1682053349/0800

IČO:
00494259

DIČ:
CZ00494259

Žádosti o informace:
Žádost o informace lze podat ústně, písemně nebo elektronicky na adrese: ouzermanice@volny.cz

Příjem žádostí o další podání:
Žádosti, stížnosti, podněty, návrhy nebo jiná dožádání lze podat písemně poštou na adresu úřadu nebo osobně v úředních hodinách na obecním úřadě, příp. v elektronické podobě na ouzermanice@volny.cz

Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jeho základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Nejdůležitější předpisy:

Sazebník úhrad za posk. informací:
Informace jsou poskytovány bezplatně. Souvisejí-li s poskytnutím informace náklady na kopírování dokumentů, pak cena kopírování je stanovena takto: formát A4 – 1,-

Výroční zpráva:
Dokumenty - Výroční zprávy