Kontaktní údaje

Obecní úřad Žermanice

Žermanice č.48
739 37 Horní Bludovice

Tel:  596 421 017
Fax: 596 421 017
Email: ouzermanice@volny.cz
Web: www.obeczermanice.cz

obeczermanice_26.jpg, 510B Kde nás najdete?
obeczermanice_26.jpg, 510B Podrobné kontaktní údaje


Úřední hodiny

Obecní úřad
  Po: 8:00 - 17:00
  St:  8:00 - 17:00

Starosta
  Po: 16:00 - 18:00
  St: 16:00 - 18:00

Místostarosta
  Po: 15:00 - 17:00
  St: 15:00 - 17:00


Užitečné odkazy

obeczermanice_26.jpg, 510B Státní správa
obeczermanice_26.jpg, 510B Moravskoslezský kraj
obeczermanice_26.jpg, 510B Města a obce
obeczermanice_26.jpg, 510B Policie ČR Frýdek-Místek

obeczermanice_26.jpg, 510B Senát ČR
obeczermanice_26.jpg, 510B Poslanecká sněmovna ČR
obeczermanice_26.jpg, 510B Katastrální úřad

obeczermanice_26.jpg, 510B ObčanServer - info
ikona_OS.PNG
19.3.2019
Svátek má: JosefIn-počasí

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady


1. oficiální setkání zástupců obcí na Frýdecko-Místecku

Ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku se dne 29. května 2014 shromáždili zástupci 22 obcí (z celkem 37 obcí) z území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdku-Místku (dále SO ORP Frýdek-Místek).

Shromáždění bylo svoláno díky projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Svaz měst a obcí ČR totiž zahájil v květnu 2013 realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dosud se jich zapojilo 186 z celkových 205 SO ORP v ČR). Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, vytvářejí ucelené materiály za jednotlivá území. Ty mají být podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Je jen na zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnou.

Na zmiňovaném 1. oficiálním setkání v SO ORP Frýdek-Místek se starostové již rozhodli: v hlasování o společném volitelném tématu, které má být rozpracováno ve vznikající strategii pro dané území, zvolili přítomní zástupci obcí téma Podpora zaměstnanosti a podnikání.

Jelikož území SO ORP Frýdek-Místek svým počtem obyvatel spadá rovněž do kategorie aglomerace, bylo odhlasováno i druhé téma pro území aglomerace (definované jako totožné s územím SO ORP), a to téma Bezpečnost a prevence.

Naléhavost obou témat se projevila i při zpracování předběžných dotazníků o meziobecní spolupráci, které zástupci obcí vyplňovali v rámci projektu v měsících leden – duben 2014. Nyní tedy realizační tým projektu pro SO ORP Frýdek-Místek, fungující u smluvního partnera projektu Sdružení obcí povodí Stonávky, zpracovává na základě provedených analýz návrhovou část strategického dokumentu pro dané území, která bude po diskuzích s představiteli obcí předvedena ve finální podobě na jaře 2015.

Projekt bude ukončen v červnu 2015 a díky jeho výsledkům by starostové měli získat pádné argumenty a tvrdá data pro další jednání se státní správou o financování meziobecní spolupráce.
Ukončení projektu „Historie je součástí kulturní krajiny Reg.č.: CZ.3.22/3.3.06/13.03795.

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je nositelem projektu ve výši 33 128 EUR, který řeší opravu drobných sakrálních objektů a památníků obětem 2. světové války a je realizovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy a spolufinancovaný z prostředků ERDF v rámci OPPS CZ – PL 2007-2013.

V rámci projektu byly k 30.4.2014 po opravě převzaty v obci Bruzovice – 3 kříže, v obci Horní Bludovice – socha sv. Jana Nepomuckého, v obci Horní Domaslavice kříž a památník padlým sovětský vojákům za 2. světové války, v obci Soběšovice – památník padlému sovětskému vojákovi za 2. světové války a v obci Žermanice oprava střešní krytiny na kapli Narození Panny Marie. Ukončení projektu je stanoveno k 30.6.2014. K danému projektu bude zpracována publikace o opravených objektech.
Realizací projektu jsme zlepšili technický i estetický stav těchto objektů a pozvedli jejich význam v naší historii i krajině. Partnerem na polské straně je pro nás obec Lodygowice.